DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN

Particulieren

Service & persoonlijke aandacht
vinden wij heel normaal

Schadeverzekeringen

Voor de volgende verzekeringen kunt u bij ons terecht:

Opstal (woonhuis) verzekering

Onder een opstalverzekering is verzekerd het gebouw en alles wat daarmee aard en nagelvast verbonden is. Als bezitter van een opstal loopt u diverse risico's. Brand, storm, inbraak ze kunnen lijden tot aanzienlijke schade. Met een opstalverzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van een dergelijke onverwachte gebeurtenis.

Een opstalverzekering biedt u onder meer dekking voor: brand, blikseminslag, ontploffing, aanrijding, inbraak, vandalisme, water- en stormschade. Tegenwoordig is het mogelijk om uw woning te verzekeren tegen waardegarantie: dus nooit meer het risico van onderverzekering. Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen die diverse schade gebeurtenissen op uw persoonlijke bezittingen kunnen hebben.

Veel mensen verkijken zich op de waarde die hun persoonlijke bezittingen vertegenwoordigen. De meeste inboedelverzekeringen kennen dan ook waardegarantie, deze zorgt ervoor dat u bij schade niet te laag bent verzekerd. Wel is het zo dat deze waardegarantie eens in de zoveel jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Tip, klik hier voor een juiste berekening van uw verzekerd bedrag.

Combinatieverzekering

Tegenwoordig bieden steeds meer verzekeraar de mogelijkheid om de opstal- en inboedelverzekering gecombineerd af te sluiten. Afhankelijk van uw situatie kan dit financieel een voordeel opleveren.

Kostbaarhedenverzekering

De kostbaarheden verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen zoals antiek en sieraden alsmede voor verzamelingen als die door een gebeurtenis beschadigd, vermist of verloren raken. De dekking is zeer omvangrijk en geldt waar ook ter wereld.

Glasverzekering

Veel opstalverzekeraars bieden tegenwoordig de mogelijkheid om de opstalverzekering uit te breiden met een glasverzekering. Daarnaast is het ook mogelijk om een glasverzekering apart af te sluiten.

Een glasverzekering biedt dekking voor breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw op voorwaarde dat het glas moet dienen tot lichtdoorlating.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulier vaak afgekort als AVP is er voor al die gevallen waarin u onbedoeld schade of letsel hebt veroorzaakt aan derden en daarvoor aansprakelijk bent. De polis dekt de aansprakelijkheid van het hele gezin inclusief alle huisgenoten. Dus ook inwonende ouders, huisdieren en thuiswonende kinderen. Ook studerende kinderen die "uit huis"zijn vallen dus onder deze verzekering.

Motorrijtuigenverzekering

Een motorrijtuigverzekering dien te worden afgesloten voor alle motorrijtuigen waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen.

De motorrijtuigenverzekering biedt in ieder geval altijd dekking voor de verplichte WA verzekering. De WA verzekering vergoedt de door u veroorzaakte schade aan derden. Tevens is het mogelijk om de verzekering uit te breiden met de volgende aanvullende dekkingen:

Beperkt casco verzekering:

Deze verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal, joyriding, verduistering, ruitbreuk, wildschade, stormschade en hagelschade.

Casco verzekering ( all risk verzekering)

Deze verzekering biedt naast de onder beperkt casco genoemde gebeurtenissen tevens dekking voor schade veroorzaakt door aanrijding, botsen en ieder ander van buitenkomend onheil.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met de volgende extra's:

- Rechtsbijstand
- Schadeverzekering inzittenden
- Ongevallen in/ opzittendenverzekering
- Helm/kleding schoenen ( motorverzekering)

Tip: Vooral bij duurdere personenauto's worden er door de verzekeraars tegenwoordig aanvullende beveiligingseisen gesteld. Informeert u bij ons aan welke eisen uw voertuig moet voldoen. Dit om bij schade problemen te voorkomen.

Bromfietsverzekering

De bromfietsverzekering dekt schade die met of aan een bromfiets kan worden toegebracht. Naast een bromfiets kan deze verzekering tevens worden afgesloten voor snorfietsen, fietsen met hulpmotor, invalidenwagens/ invalidenscooters en invalidenauto's.

De verzekering biedt in ieder geval altijd dekking voor de verplichte WA verzekering en kan zonodig worden uitgebreid met een diefstal of cascodekking.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering biedt u juridische bijstand in natura bij een gedekte gebeurtenis die u als particulier is overkomen. Het moet gaan om een conflict met een redelijk financieel belang. Op het moment dat er externe partijen moeten worden ingeschakeld zoals advocaten, deurwaarders, experts en accountants zijn ook deze kosten tot een bepaald maximum meeverzekerd.

Reisverzekering

Iedereen die op vakantie gaat kan in feit niet zonder een reisverzekering. Een reisverzekering biedt dekking voor tijdens de reis ontstane schade en kosten. Bij vrijwel alle verzekeraars kan de dekking zo worden samengesteld dat deze perfect aansluit op uw wensen.

Gaat u meerdere keren per jaar op reis vraagt u dan eens naar de mogelijkheden voor een doorlopende reisverzekering.

Caravanverzekering

De caravanverzekering biedt dekking voor schade aan de caravan alsmede de daarbij behorende tent, luifel en inventaris. De dekking voor deze verzekering kan geheel worden afgestemd op uw wensen.

Ongevallenverzekering

Met een ongevallenverzekering kunt u de financiële gevolgen van een ongeval dat u of één van uw gezinsleden is overkomen, opvangen. U heeft hierbij de keuze uit diverse pakketten.

Ziektekostenverzekering

Met ingang vanaf 01-01-2006 zal het zorgstelsel in Nederland ingrijpend worden gewijzigd. Vanaf deze datum is iedere burger in Nederland verplicht verzekerd via de basisverzekering. Naast deze basisverzekering bestaat er de mogelijkheid om de dekking uit te breiden middels een aanvullend pakket.

Voordeel van deze wijziging is dat binnen een gezin voortaan iedereen gelijk verzekerd is; dus niet meer de één ziekenfonds en de ander particulier waarbij er altijd vragen ontstonden bij wie de kinderen waren meeverzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat er bij arbeidsongeschiktheid een (aanvullende) uitkering wordt gedaan zodat er een inkomen ontstaat waarmee er in levensonderhoud kan worden voorzien. Voor werknemers wordt een dergelijke verzekering vaak afgesloten als aanvulling op een uitkering om zodoende een inkomen te verkrijgen dat overeenkomt met 70% van het laatst verdiende salaris. Voor zelfstandige ondernemers geldt dat zij met een dergelijke verzekering volledig in hun inkomen dienen te voorzien, zij kunnen bij arbeidsongeschiktheid namelijk niet terugvallen op een sociale voorziening. Vooral bij zelfstandige ondernemers is een dergelijke verzekering maatwerk.

Bedrijf