DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN

Het bedrijf

Onze manier van werken

Historie:

Koopman Assurantiën heeft al meer dan 65 jaar zijn wortels in het Twentse Albergen. Terugblikkend naar deze jaren, lijkt het kantoor de afgelopen jaren in een stroomversnelling te zijn geraakt. De samenwerking met een aantal collega kantoren middels de oprichting van Licent Assuradeuren alsmede onze persoonlijke benadering en vaste aanspreekpunten voor de relaties hebben er voor gezorgd dat we de laatste jaren een gestage groei doormaken.

"Het was 1 mei 1946..."

De 24-jarige Hein Koopman trok zijn beste pak aan en toog op weg naar Hengelo. Een onderneming die toentertijd nog vele uren in beslag nam. Op die mooie voorjaarsdag, krap een jaar na de bevrijding van ons land, werd Assurantiekantoor H.H. Koopman officieel ingeschreven in het Handelsregister.

'Gesetteld' in de Hoofdstraat

De gecombineerde woon-/werkruimte werd al snel te krap, maar het was -ook in Albergen- niet bepaald eenvoudig om in die jaren van woningnood vlak na de oorlog iets geschikts te vinden. Zeven jaar later verhuisde Koopman naar de Hoofdstraat. Om er niet meer weg te gaan...

"Het blijft in de familie"

H.H. Koopman zou tot zijn 65ste het kantoor leiden. Zijn energieke inzet en persoonlijke medeleven zorgden voor hechte contacten met de relaties, die zich meer dan eens voortzetten in de band met hun kinderen. Wat als eenmansbedrijf begon, groeide uit naar een middelgrote onderneming met 17 medewerkers in vaste dienst, onder leiding van een tweemanschap: zijn zoon Henri Koopman en diens zwager Jan Welberg. Met ingang van 01-01-2004 is Frank Koopman (voorheen medewerker buitendienst) toegetreden tot de directie en is daarbij Jan Welberg opgevolgd.

"Overname van der Weij-Reekers"

Met ingang van 01-07-2008 is onze dienstverlening verder uitgebreid middels de portefeuille overname van assurantiekantoor Van der Weij Reekers te Almelo. Per deze datum zijn alle activiteiten van dit kantoor door Koopman Assurantiën overgenomen en zijn de medewerkers mee verhuisd naar onze vestiging te Albergen.

1 mei 2011

Koopman Assurantiën vierde afgelopen 01-05-2011 zijn 65 jarig bestaan en is er klaar voor om samen met u de toekomst in te gaan. Met het oog op de toekomst heeft Henri Koopman in goed overleg besloten om zijn aandelen over te dragen aan Gerbin van Beesten. De leiding van het kantoor is vanaf 01-01-2011 derhalve nu in handen van Frank Koopman en Gerbin van Beesten.

1 maart 2016

Gezien de groei die Koopman de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is Koopman Assurantien op de locatie aan de Hoofdstraat uit zijn jasje gegroeid. Met het zeventig jaar bestaan in zicht is Koopman Assurantien vanaf 1 maart gevestigd in het pand aan de Zandhuisweg 2. Een modern kantoorgebouw met voldoende mogelijkheden voor de toekomst. Koopman kan zo verder de toekomst in vanuit het vertrouwde Albergen.

Bedrijf