DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN

Bedrijven

Aansprakelijkheid

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor materiële en/of lichamelijke schade toegebracht aan derden door u en/of uw medewerkers.
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor speciale beroepsgroepen en geeft dekking voor zuivere vermogenschade.
Daarnaast is er o.a. nog de bestuurdersaansprakelijkheid, voor bestuurders of commissarissen van een onderneming, de milieuaansprakelijkheid voor o.a. schade door asbest, dieselolie, de vervoedersaansprakelijkheid voor het vervoeren van goederen van derden.

Bedrijf