DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN DUIDELIJK OVER RISICO'S,<br /> ZEKER OVER ZAKEN

Bedrijven

Verzekering bedrijven

Risico's zijn er in alle soorten en maten. Iedere ondernemer weet het en denkt er liever niet te lang over na. Het is natuurlijk ook niet leuk om stil te moeten staan bij zaken die de voortgang van uw bedrijf kunnen bedreigen. Het is echter wel belangrijk te onderkennen dat ze er zijn en er ook daadwerkelijk op te anticiperen. Een eerste belangrijke stap hierbij is risicobeheer.

Hieronder valt ook een risicoanalyse waarbij u de risico's inventariseert waarmee u als ondernemer te maken heeft. Als uit de analyse blijkt dat u bepaalde risico's wilt vermijden, is het afsluiten van een verzekering vaak een belangrijke stap in dat risicobeheer. Het is namelijk een rustgevend idee om te weten dat de continuïteit van uw organisatie in geval van calamiteit gewaarborgd is.
Hieronder geven wij een opsomming van de meest voorkomende verzekeringsvormen. Echter, zakelijke verzekeringen zijn maatwerk en daarom adviseren wij u graag in een persoonlijk onderhoud over het juiste verzekeringspakket voor uw bedrijf. Koopman Assurantiën bemiddelt niet alleen voor Nederlandse verzekeraars maar kan u ook van dienst zijn bij het afsluiten van alle verzekeringen voor uw Duitse onderneming.

De hiernaast genoemde verzekeringen zijn géén limitatieve opsommingen van hetgeen mogelijk is. Het zou te ver voeren om alle mogelijkheden en specifieke verzekeringen hier te vermelden. Zoals al vermeld is een verzekeringspakket voor bedrijven maatwerk. We willen hierover graag met u van gedachten wisselen in een persoonlijk onderhoud.

Bedrijf